fbpx

Rulla, krypa, hoppa,balansera, stödja, kasta...

Rörelsepauser i förskola

Förskolan är en mycket viktig arena för barns inlärning av rörelser och utvecklad motorisk förmåga

Geego gör skärmtid kvalitetstid

Fysisk aktivitet i förskolan ger positiva effekter på barns psykiska hälsa.

Hemma med familjen

Rörelsen med Geego fortsätter även hemma

Aktiva barn är friska barn. Aktiva barn rockar!