Näitä käyttöehtoja sovelletaan Geego Kids Oy:n ja sen lähiyhtiöiden (jäljempänä ”Geego”) omistamiin verkkosivustoihin ja niillä esitettyyn verkkosisältöön (jäljempänä yhteisesti ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille tietoa Geegon tuotteista ja palveluista.
Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Henkilötietojen käsittely

Geego käsittelee asiakkaiden henkilötietoja mm. palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn Geegon Asiakasrekisterin tietosuojaselosteella.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Palveluun

Palvelu ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot, tekstisisällöt, videot ja kuvat, ovat Geegon tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa tai muualla Palvelussa erikseen myönnetty.
Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Geegon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.
Verkkopalvelussa julkaistavia artikkeleita ja tiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Geegon vastuu

Geego ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Palvelun käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta informaatiosta.

Geego ei takaa Palvelun saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Geego ei vastaa mistään Palvelun käytöstä tai sen estymisestä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Geego ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet

Geego käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Palvelun käytön yhteydessä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedosta. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Geego voi kerätyn tiedon avulla kehittää Palvelua entistä kiinnostavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
Asiakas voi kytkeä pois evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajalta. Geego suosittelee evästeiden käyttöä Palvelussa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

Muutokset

Geego saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.