Kun osallistut Geego Kidsn tarjoamille kursseille tai käytät tarjoamiamme palveluita, keräämme sinusta tietoja siinä määrin kuin on tarpeellista näiden palveluiden tarjoamiseksi. Tässä kerromme tarkemmin, mitä henkilötietoja keräämme toiminnassamme ja miten käsittelemme näitä tietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Geego Kids Oy
Rautatienkatu 21 B,
33100 Tampere
info@geegokids.com

2. Rekisterin nimi

Geegokids.com:n asiakasrekisteri.

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Keräämme asiakkaistamme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Markkinointilupa
 • Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon, tarjottavaan palveluun ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja?

Käsittelemme Geego Kidsin asiakkaita koskevia tietoja siinä määrin, kuin Geego Kids Oy:n palveluiden tarjoaminen ja toiminta edellyttää. Henkilötietoja käsitellään Geego Kids Oy:n palveluiden tarjoamiseksi, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sinulla on aina oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yllä kuvattujen yhteystietojen avulla.

5. Mistä saamme tiedot?

Geego Kids kerää asiakkaita koskevat tiedot suoraan asiakkailta itseltään tarjoamiemme palveluiden yhteydessä.

6. Tietojen luovutus

Geego Kids ei luovuta keräämiään henkilötietoja kolmansille, ellei se ole tapauskohtaisesti tarpeellista yllä kuvattuja tarkoituksia varten voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole teknisestä syystä palvelun tarjoamiseksi tarpeen. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lain asettamia vaatimuksia.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Geego Kidsn järjestelmät ja tiedot on suojattu tarpeellisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Pääsy tietoihin edellyttää mm. henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

8. Kuinka kauan tallennamme tietojasi?

Kirjanpitoon liittyvät tiedot säilytämme niin kauan kuin soveltuva laki edellyttää. Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia kulloinkin kyseessä olevaa tietojenkäsittelyn tarkoitusta varten. Koska tämä aika on hyvin tapauskohtainen, arvioimme tietojemme tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää tarkastaa Geego Kidsn käsittelemät sinua koskevat tiedot sekä pyytää niiden poistoa ja korjaamista. Voit myös lähettää meille muita soveltuvaan tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä. Voit myös aina kieltää tietojesi käsittelyn uutiskirjeiden lähettämistä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyydämme lähettämään tällaiset pyynnöt yllä kohdassa 1 kuvattuun osoitteeseen.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Jos sinulla on tietosuojavaltuutetun toimivaltaan liittyviä kysymyksiä tai jos haluat saattaa henkilötietojen käsittelyn Geego Kidsn tai muun tahon toiminnassa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun kuten sivustolla www.tietosuoja.fi neuvotaan.

10. Muuta

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta samalla kun kehitämme verkkosivujamme ja toimintaamme. Selosteen päivitetty versio on saatavilla verkkosivuiltamme.

How do we process personal information?

When you participate in or use the services offered by Geego Kids, we will collect information about you to the extent necessary to provide such services. Here we explain in more detail what personal information we collect in our operations and how we process this information.

1. Registrar and contact details

Geego Kids Oy
Rautatienkatu 21 B,
33100 Tampere
info@geegokids.com

2. Name of the customer register

Geegokids.com customer register.

3. What information do we process?

We collect the following personal information from our clients:

 • Name
 • Address
 • Email address
 • Telephone number
 • Job title
 • Ordering information
 • Marketing Authorisation
 • Other information provided by Customer related to customer relationship management, service provision and / or marketing


Cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer. They help site providers with things like understanding how people use a site, remembering a User’s login details, and storing site preferences.

We use cookies to:

 • provide crucial app functionalities
 • improve your online experience
 • understand how visitors use our site

4. For what purposes do we process information?

We will process customer information to the extent necessary for the provision and operation of Geego Kids Oy’s services. Personal data is processed in connection with the provision of services by Geego Kids Oy for billing and fee collection, marketing, customer relationship management and development purposes, and for statistical purposes. For direct marketing, the information will be used in accordance with applicable law. You always have the right to opt out of your information being used for direct marketing purposes by using the contact details described above.

5. Where do we get the information?

Geego Kids collects customer information directly from our customers in connection with our services.

6. Disclosure of Information

Geego Kids will not disclose personal information it collects to third parties unless it is necessary for the purposes described above, to the extent permitted and required by applicable law. Personal data will not be transferred outside the EEA unless it is technically necessary to provide the service. In such cases, the transfer of information shall comply with the requirements of applicable law.

7. Principle of protection of the register

Geego Kids’s systems and data are protected by the necessary technical and organisational methods. Access to information requires, among other things: a personal username and password assigned only to the controller staff member whose role and duties are associated with that access. Access control is in place for the premises of the controller.

8. How long do we store your data?

We will retain records for as long as required by applicable law. We keep records of our customers, partners and other contacts for as long as the information is necessary for the purpose of the data processing in question. As this time is very case-by-case, we periodically evaluate the need for our information and remove data that is no longer needed.

9. Rights of the data subject

You have the right to request a review of your data processed by Geego Kids, and to have it removed and corrected. You may also send us other requests based on applicable data protection law. You can also always opt out of processing your data for newsletters and other direct marketing. Please send such requests to the address described in section 1 above.

In Finland, the Data Protection Supervisor monitors compliance with data protection legislation. If you have any questions regarding the jurisdiction of the Data Protection Officer, or if you would like to request that the processing of personal data of Geego Kids or any other entity be reviewed by the Data Protection Officer, you may contact the Data Protection Officer as advised on www.tietosuoja.fi.

10. Change

We may update this privacy statement as we develop our websites and operations. An updated version of this leaflet is available on our website.