3-4-vuotiaan lapsen motorisen kehityksen tukeminen

Tukemalla 3-4-vuotiaan lapsen motorista kehitystä, voimme auttaa heitä rakentamaan vankan perustan fyysiselle kasvulle ja oppimiselle. Tähän ikään mennessä lapset ovat valmiita tutkimaan ja kehittämään hieno- ja karkeamotorisia taitojaan leikin kautta.

Esimerkiksi tasapainoilu, kiipeily, juokseminen ja hyppiminen ovat kaikki hauskoja tapoja vahvistaa lapsen karkeamotorisia taitoja, kun taas piirtäminen, muovaileminen ja palapelien kokoaminen kehittävät hienomotoriikkaa.

Rohkaisemalla lapsia osallistumaan näihin toimintoihin päivittäin, tarjoamme heille mahdollisuuden harjoitella tärkeitä taitoja, joita he tarvitsevat kasvaessaan. Geego on mukana teidän yhteisellä polulla kehittämässä lapsen motorisia taitoja.